Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

BeanCase Oy/ Assadi Taija

Y-tunnus 1867017-6

Yhteystiedot:

Mäkelänkatu 78-82 00610 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Taija Assadi Mäkelänkatu 78-82 00610 Helsinki

0407214353 info@beancase.fi

2. Rekisteröidyt

beancase.fi-verkkokaupan asiakkaat, jotka ovat tilanneet tuotteita verkkokaupan kautta, puhelimitse sähköpostitse tai käyneet ostoksilla paikanpäällä 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

beancase.fi verkkokauppa kerää henkilötietoja asiakassuhteen perusteella. Verkkokaupaan kirjautuminen tai tilaaminen on sopimus kauppiaan ja asiakkaan välillä.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • tilauksen käsittelyvaiheista tiedottaminen
 • tuotteiden toimittaminen asiakkaan haluamaan osoitteeseen
 • asiakassuhteen ylläpitoon ja markkinointiin
 • uutiskirje

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • yrityksen nimi ja y-tunnus
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • ostohistoria

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@beancase.fi

 

Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. (nopeinta kirjautumalla omilla tunnuksillaan beacase.fi ammattilaiskauppaan)

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot tai oikaista itse kirjautumalla omilla tunnuksillaan beancase.fi ammattilaiskauppaan

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaan rekisteröityessä verkkokaupassa
 • Ostoksen yhteydessä verkkokaupasta (ei edellytä rekisteröitymistä)
 • Puhelimitse tai sähköpostitse asiakkaalta itseltään

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin BeanCase Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai tietoja tarvitaan esimerkiksi reklamaatioiden käsittelyä varten.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisterissä olevia tietoja käsittelevät BeanCase Oy:n työntekijät.

Lisäksi henkilötietoja käsittelevät seuraavat palveluntarjoajat:

 • Klarna
 • Pulse 247 Oy

Palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tietoja luovutetaan vain siinä laajuudessa, kuin se on tilauksen maksua ja käsittelyä varten tarpeellista.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.